Yeni açılan;

Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Disiplinlerarası Gıda, Metabolizma ve Klinik Beslenme Anabilim Dalı tezli Yüksek Lisans programı kapsamında yapılan ilan ektedir 

 

Not: Gıda Mühendisliği bölümü mezunları da başvurabilir.

——————————————————————————————————————————————————————————-

Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Disiplinlerarası Gıda, Metabolizma ve Klinik Beslenme Anabilim Dalı tezli Yüksek Lisans programı kapsamında 5 adet öğrencinin alınmasına dair ilan verilmesi konusunda görüş birliğine varmışlardır.

 

Önerilen programa öğrenci kabul koşulları:

1.Tıp fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Hemşirelik Yüksek okulu, Veteriner Fakültesi, Gıda Mühendisliği, Süt Teknolojisi Bölümlerinden lisans diplomasına sahip olmak

2- Mezuniyet not ortalamasını gösteren not çizelgesi / transkript (aslı veya onaylı örneği) (Lisans not ortalaması 4 (dört) üzerinden en az 2 (iki) veya eşdeğeri,)

3- ALES sayısaldeğerienaz 60 olmak (Tıp Fakültesimezunlarıiçin TUS sonuçbelgesienaz 50 olması)

4- Yabancı dil sınav sonuç belgesi YDS/ÜDS/KPDS/YÖKDİL en az 60 almak veya  YÖK ün kabul ettiği dil sınavlarından  eşdeğeri puan almış olmak

5- Klinik içeriği olan dersleri alabilmek için öncesinde Fizyopatoloji BD tarafından değerlendirilecek olan temel sistembilgisi sınavında başarılı olmak. Başarısız olan öğrenciler bilimsel hazırlık sürecine dahil olacaktır.

 

Başvuru için

A.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü sayfasında  2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılı lisansüstü programlarına başvurular, 15-
21 Ağustos 2017 tarihleri arasında aktif olacaktır. Başvurular http://sagbilens.ankara.edu.tr/kontenjan-ve-basvuru-kosullari/ sayfasında yer alan   https://obs.ankara.edu.tr:98/ogrenci/yonetim/enstitubasvuru.aspx linkinden,
yalnızca elektronik olarak yapılacaktır.

 

@v@host link adm Ş. Tağı