Üniversitemiz 2017-2018 öğretim yılında iç paydaşlarımızın Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
tarafından verilen hizmetlerden ne derece memnun olduğunu belirlemek ve hizmet kalitesini iyileştirmek amacıyla
TS EN ISO 9001:2015 kapsamında  aşağıda bağlantısı verilen iç paydaş memnuniyet anketi öğrencilerimiz ve tüm personel tarafından doldurulabilmektedir.

 

İç Paydaş Memnuniyet Anketi Adresi:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCvt9gnrBrap1Oewi2r48iAkqQyyT9KZxIIDQ0GfNvRizlsg/viewform