Bölümün kuruluşu 1933 yılına kadar uzanmaktadır. Kendi alanında Türkiye’nin ilk kuruluşudur. Eğitim ve araştırma çalışmalarını, 19 Eylül 2016 tarihine kadar Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dışkapı Yerleşkesi’ndeki 3 farklı binasında sürdürmüştür. Şu anda A.Ü. Gölbaşı yerleşkesinde yeni binasında ve pilot işletme binasında faaliyetlerine devam etmektedir.

Eğitim ve öğretimde kalitenin arttırılması yönünde yapılan çalışmaların devamı kapsamında MÜDEK Akreditasyon belgesi alan Bölümümüz 2018-2019 Güz yarıyılından itibaren öğrenim dili olarak % 100 İngilizce eğitime geçmiş bulunmaktadır.  Bölümü tercih eden öğrenciler Gölbaşı yerleşkesinde bulunan Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından  Eğitim-öğretim yılı başında yapılan Düzey Belirleme Sınavı’nın belirli aşamalarından geçerli puanı alamadıkları takdirde Gölbaşı 50. yıl Yerleşkesinde Zorunlu Hazırlık Sınıfına devam ederler.

Öğrenciler  Gıda Mühendisliği lisans programında öğretim süresi 8 yarıyıldır (4 yıl) . Bu sürede öğrenciler 152 kredi ders almakta ve 30 gün staj yapmaktadır. Eğitim programı; matematik, fizik, kimya gibi temel bilim dersleri ile başlamakta; termodinamik, akışkanlar mekaniği, kütle ve enerji denklikleri, reaksiyon kinetiği, temel işlemler gibi temel mühendislik dersleri ile devam etmekte; gıda kimyası, gıda mikrobiyolojisi, gıda analizleri, gıda kalite kontrol gibi gıda bilimi ile tahıl teknolojisi, meyve ve sebze teknolojisi, et teknolojisi, yağ teknolojisi, süt teknolojisi gibi gıda teknolojisi dersleri ile tamamlanmaktadır. Çok sayıda sosyal seçmeli ders de programda yer almaktadır.

Gölbaşı yerleşkesi yeni bina (fotolar Ş. Tağı)

Kuzeybatıdan görünüm

Kuzeybatıdan görünüm. Eylül  2016 

Güneydoğu yönünden görünüm

Güneydoğu yönünden görünüm,  2016

Ön cephe bina girişi

Ön cephe bina girişi, 2016

Laboratuar

Araştırma Laboratuvarı

yeni_bölüm_07

Doğu koridoru

 

 

 

 

 

Lisans sonrası gıda mühendisliği yüksek lisans ve doktora programları uygulanmaktadır. Lisansüstü öğrencilerin önemli bir bölümünü diğer üniversiteler adına gelen araştırma görevlileri oluşturmaktadır.

Bölümde; TÜBİTAK, DPT, AB, üniversite ve endüstri tarafından desteklenen  araştırma projeleri yürütülmekte ve bu araştırmalardan çeşitli yayınlar (kitap, makale ) üretilmektedir.
Araştırmalar; gıdaların kimyasal bileşimi, gıda mikrobiyolojisi, gıda güvenliği, gıdaların raf ömrü, proses iyileştirme ve ürün geliştirme gibi konularda yoğunlaşmaktadır.

Bölümde 18 öğretim üyesi ve 13 araştırma görevlisi olmak üzere 31 akademik personel bulunmaktadır. Yılda verilen mezun sayısı ortalama olarak lisans düzeyinde 80, lisansüstü düzeyde ise 20 dolayındadır.

Bölüm mezunları, daha çok gıda fabrikalarında, gıda işletmelerinde, gıda laboratuvarlarında, ilgili kamu kuruluşlarında ve gözetim firmalarında mühendis olarak görev almaktadır. Ayrıca, proje danışmanlık gibi konularda kendi işini kuran mezunlar yanında, küçük/orta işletmelerde sorumlu yöneticilik hizmeti verenler de bulunmaktadır.

———————————————————————————————————————————————————————————————–

2016 yılına kadar  Dışkapı yerleşkesindeki önceki binalarımız (fotoğraflar, Ş. Tağı arşivi)

1 nolu bina (bölüm başkanlığı)

1 nolu bina (bölüm başkanlığı)

1 nolu bina

1 nolu bina

2 nolu bina

2 nolu bina

2 nolu bina giriş

2 nolu bina giriş

3 nolu bina

3 nolu bina

3 nolu bina

3 nolu bina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ana-bina01-960x350

bolum-bahar01-960x350 bolum_panoroma_sayfa-960x350 bolum_kis_002-960x350 bolum_kis_001-960x350 bolum_bina_sonbahar01-960x350