Sevgili Öğrenciler,

Ülkemizin gıda alanındaki en eski ve köklü kurumu olan “Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü”ne hoş geldiniz. Sizleri Üniversitem ve Bölümüm adına sevgiyle selamlıyorum.

Ülkemizin gıda alanındaki ilk bilimsel araştırmalarını yapan bölümümüz tarihsel sürecine Türkiye Cumhuriyetinin 10. Yılı olan 1933 yılında kurulan Yüksek Ziraat Enstitüsünün 4 fakültesinden biri olan “Ziraat Sanatları Fakültesi” ile başlamıştır. Bölümümüz, 1946 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinin kurulmasıyla, 1948 yılında Ziraat Fakültesine bağlanarak “Ziraat Teknolojisi” adını almış ve 1954 yılından itibaren “Ziraat Teknolojisi” adıyla Türkiye’nin ilk gıda lisans eğitimini başlatmıştır.

Sonraki yıllarda Gıda Biliminin, ülkemiz ve dünyadaki öneminin daha da artmasıyla sırasıyla;   1972 yılında Gıda ve Fermantasyon Teknolojisi, 1982’de Tarım Ürünleri Teknolojisi, 1989’da Gıda Bilimi ve Teknolojisi  adını almıştır. Gelişen süreçte, Yüksek Öğretim Kurumu’nun (YÖK), 1994 tarihli kararları ile Gıda Mühendisliği bölümüne dönüşmüş ve sonuçta yine YÖK’ün 2003 tarihli kararıyla “Ziraat Fakültesi” bünyesinden ayrılarak, 2003 yılında “Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi”ne bağlanmıştır.

“Ankara Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi”nde bulunan bölümümüz, 9 000 m2 kapalı eğitim ve laboratuvar alanı ve 1 800 m2 işletme alanıyla günümüzde ülkemizin en geniş fiziki alana sahip Gıda Mühendisliği Bölümüdür. Ankara Üniversitesi Senatosunun aldığı kararın YÖK tarafından da onaylanmasıyla, bölümüz 2018 yılından itibaren % 100 İngilizce programa geçmiş, böylece bölümümüzün ve öğrencilerimizin daha fazla uluslar arası temasa geçmesinin ve öğrencilerimizin uluslararası düzeyde donanımlı  Gıda Mühendisleri olmalarının önü açılmıştır.

Amacımız, dört yıllık temel Gıda Mühendisliği eğitimi sonrasında sizlerin mesleğe ilişkin sorunları tanımlamayı bilen, bunlara yenilikçi nitelikleri olan alternatif çözüm üretebilen ve bu çözümlerden en uygununu kullanarak sorun çözen mühendisler olarak bu bölümden ayrılmanızı sağlamaktır. Bu konuda, sizlerle buluşan geniş ve deneyimli bir akademik kadroya, zengin bir laboratuvar donanımına sahibiz.  Bölümümüzde ulusal ve uluslar arası birçok proje yürütülmekte ve öğrencilerimizin bu projelere en yüksek oranda katılımı amaçlanmaktadır.  Kuşkusuz, sizlerin kişisel katkınız olmadan seçkin mühendisler olmanız olası değildir. Bilgiye ulaşmanın bu kadar kolay ve hızlı olduğu bir çağda, bizlerin yol göstericiliğinde öğrenci olmanın gereklerini yerine getireceğinize kuşkum yoktur.

Bölümümüze ayak bastığınız andan  itibaren başlayacak olan ve mezun olduktan sonra da devam edecek olan mesleki yolculuğunuzda sizlerle beraber olmaktan mutluluk duyuyor ve sizleri aramıza bekliyoruz.

Sevgilerimle,

 

Prof.Dr. R. Ertan ANLI

Bölüm Başkanı