Araştırma Laboratuvarları / Research Laboratories :

Mikrobiyoloji Araştırma Laboratuvarları (1. kat)  (Microbiology Labs.)

Fermantasyon ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Araştırma Laboratuvarları(1. kat) (Fermentation labs.)

Tahıl ve Tahıl Ürünleri Araştırma Laboratuvarları (2. kat) (Cereal Science Labs.)

Meyve ve Sebze İşleme Araştırma Laboratuvarları (2.kat) ( Fruit & Vegetable Processing Labs.)

Et ve Et Ürünleri Araştırma Laboratuvarları (2. kat) (Meat and meat Products Labs.)

Yemeklik ve Uçucu Yağlar Araştırma Laboratuvarları (3. kat) (Fats & Oil Labs.)

Temel İşlem Laboratuvarı (4. kat) (Process Labs.)

Diğer Destek Laboratuvarları (Other Labs.):

Duyusal Analiz Laboratuvarı (1. kat) (Sensory Evaluation Labs.)

Enstrümental Analiz Laboratuvarı (3. kat) (Instrumental Analysis Labs.)

 

 

1-Mikrobiyoloji Araştırma Laboratuvarları (1. kat)

 


Bu alandaki 4 adet laboratuvarda gıdalarla ilgili çeşitli patojen ve bozulma etmeni bakteriler, biyojen aminler ve oluşumu, gıda küfleri, süt sanayinde kullanılan starter kültürler ve bakteriyofajlar, probiyotik bakteri konularında araştırma projeleri yürütülmektedir. Bu laboratuvarlarda bulunan başlıca cihazlar aşağıda listelenmiştir: tezgah üstü konveksiyon inkübatörler, fermentör, derin dondurucular, soğutmalı inkübatörler, kuru sterilizasyon için etüvler, çalkalamalı inkübatör,çalkalamalı ve sirkülasyonlu su banyoları, örnekhomojenizasyon cihazları (1 adet Stomacher, Waring blenderlar), yüksek hızlı- soğutmalı santrifüj (Sigma), tezgah üstü santrifüjler, steril kabinler (temiz çalışma kabinleri, 2 adet), masaüstü membran filtrasyon ünitesi (Sartorious), anaerobik inkübasyon için kaplar, spektrofotometre (visible range), 1 adet steoromikroskop, araştırma mikroskopları (ışık mikroskobu), ultrasonik hücre kırıcı , jel elektroforez ve jel görüntüleme sistemi (1 adet), PCR sistemi, hassas teraziler (0.01- 0.0001 g). ayrıca  bu laboratuvarlara hizmet veren otoklav ve yıkama odasında ise 3 adet otoklav (20 ve 200 L kapasitede), 1 adet etüv bulunmaktadır. Binada bir adet 28-30oC’ye ayarlı inkübasyon odası bulunmaktadır.

 

Microbiology Research Laboratories

Food microbiology and microbial technology research and teaching facilities include well-equipped 7 laboratories. In the laboratories researches on the food pathogenic and spoilage bacteria, biogen amines, moulds, starter cultures and bacteriophage, and probiotic bacteria are carried out. Main instruments are listed below.

 

Benchtop convection incubators, A refrigerated incubator, Oven, Orbital shakers, Rorotary shaking incubator, Blenders (a stomacher, waring blenders) , highspeed refrigerated centrifuge, Bench-top centrifuges, Laminar flow cabinets, Bench-top membrane filtration unit,  Anaerobic jars, Spectrophotometer, Stereo microscope, Various microscopes, Ultrasonic cell disrupters,  A gel electrophoresis and gel visualization system

 

2-Fermantasyon ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Araştırma Laboratuvarları (1. kat)


Bu alandaki 3 adet laboratuvarda başlıca endüstriyel mikrobiyoloji, fermentasyon teknolojisi, gıda biyoteknolojisi, şarap teknolojisi ve kimyası, alkollü içkiler teknolojisi ve kimyası alanlarında araştırma projeleri yürütülmektedir.Bu çalışmaların yürütüldüğü 4 adet laboratuvarda bulunan başlıca cihazlar: Gaz kromatografisi, HPLC mass spektrofotometre sistemi, UV-VIS spektrofotometre, Steril kabin, Otoklav (80 L kapasiteli) , kabin tipi çalkalamalı inkübatör, su banyoları, pH metre, hassas teraziler, İnkübatörler, Soğutmalı mikrosantrifüj, yüksek örnek hacimli santrifüj, ultra dondurucu saklama dolabı (-70 C), pH metre, refraktometre, değişik tipte higrometreler, rotary evaporatör, destilasyon ünitesi, etüv, yakma fırını, ffotoğraf çekme düzenekli araştırma mikroskopları, steromikoskop, fermentör sistemi (Biostat B fermentor), aanaerobik aşılama kabini (Labconco glowbox anaerobic system), çift destile (cam) destilasyon ünitesi.

 

Fermentation and  industrial microbiology research laboratories

In these laboratories researches are carried out on industrial microbiology, fermentation technology, food biotechnology, wine technology and chemistry, distilled alcoholic beverages technology and chemistry. Instruments used in the laboratory are listed below.

 

 

A gas chromatographic system

UV-VIS spectrophotometer

Laminar flow hoods

Autoclave (80 L)

Rotary shaker

Water baths

pH meter

Analytical balances

Incubators

Refrigerated microcentrifuge

Yüksek örnek hacimli santrifüj

Ultra dondurucu saklama dolabı (-70 C)

pH meters

Refractometer

Hygrometers

Rotary evaporater

Distillation unit

Sterilization oven

Ash oven

Research microscopes (with camera system)

Steromikoskop

Biostat B fermentor

Glowbox anaerobic chamber (Labconco glowbox anaerobic system)

 

 

3-Tahıl ve Tahıl Ürünleri Araştırma Laboratuvarları (2. kat)


Bu alanaki 3 adet laboratuvarlarda tahıl (buğday, arpa, yulaf gibi) ve tahıl ürünlerinde (ekmek, makarna, bisküvi gibi) fizikokimyasal, fiziksel, kimyasal analizlerin yapıldığı cihazlar ile başlıca ekmek ve diğer fırıncılık ürünleri gibi ürünlerin üretildiği cihazlar yer almaktadır. İlgili laboratuvarlarda tahıl ve tahıl ürünleri ile ilgili araştırma projeleri yürütülmektedir. Başlıca cihazlar;Analitik teraziler, Buzdolapları, Çekiçli ve valslı değirmenler, Çift rulo sistemli hamur şekillendirme makinesi, Derin dondurucular, Destile su cihazı, Diferansiyel tarama kalorimetresi, Döner sistemli ekmek pişirme fırını, Düşme sayısı cihazı, Ekmek hacim ölçer, Ekstensograf, Etüvler, Farinograf, Fermentasyon kabini, Glüten indeks cihazı, Glutomatik, Hamur yoğurucular, Isıtıcı tabla, Karıştırıcılar, Kjeltech azot tayin cihazı, Kül fırınları, pH metre,  Polarimetre, Rotari evaporatör, Santrifüjler, Sedimentasyon test cihazı, Spektrofotometre, elektronik homojenizatör, Su banyoları, Ultratoraks , Vakum pompası, Vitamin tayin cihazı.

 

Cereal science and technology  laboratories

 

 The facility consists of two main laboratories that are equipped for the necessary instruments for the experimental production of bakery and grain products, and one support laboratory.  Below equipments in the laboratory are listed

 

Sedimentation apparatus

Falling number

Analytical balances

Kjeltech nitrogen determination unit

Ash oven

Polarimeter

Water distillation unit

Farinograph E

Extensograph

Bench-top mill and shaker

Oven system (moisture adjustable with a rotary system)

Fermentation cabinet with cold vapor system

Dough shaper with double bars.

 

Support laboratory is equipped with a micro- and macro kjeldahl, ash determination unit for proximate analysis.

4-Meyve ve Sebze İşleme Araştırma Laboratuvarları (2. kat)


Bu alanda 3 adet donanımlı laboratuvar bulunmaktadır. Bu laboratuvarlarda başlıca gıda kimyası, meyve, sebze ve ürünlerinde fenolikler, karotenoidler, antosiyaninler, çeşitli ürün geliştirme çalışmaları ve raf ömrü konularında araştırma projeleri yürütülmektedir. Bu laboratuarlarda bulunan başlıca cihazlar aşağıda listelenmiştir:Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi (3 adet), 1 adet mass spektrofotometre cihazı, UV-VIS Spektrofotometre (4 adet), Renk ölçüm cihazı (2 adet), su aktivitesi ölçüm cihazı (Aqualab), Derin dondurucu (5 adet), Rotary evaporatör (3 adet), Waring blender (2 adet), pH metre (3 adet), Masaüstü santrifüjler (3 adet), Soğutmalı su banyosu (3 adet), Su banyoları (2 adet), Kükürt ölçüm düzeneği, Yağ banyosu (1 adet), Hassas-Analitik teraziler ( 5 adet), Dijital Refraktometre (2 adet), Vakumlu kurutma fırını (1 adet), İnkübatörler (5 adet), Soğutmalı inkübatörler (6 adet), derin dondurucular (2 adet) Turbidimetre (1 adet), Liyofilizatör (1 adet).

 

5-Et ve Et Ürünleri Araştırma Laboratuvarları (2. kat)


Bu alanda 3 adet donanımlı laboratuvarda kırmızı ve kanatlı et kalitesi, muhafaza yöntemleri (soğukta, donuk, kürlenmiş), et ürünleri işleme teknolojisi (sucuk, pastırma) ve su ürünleri işleme teknolojisi konularında araştırma projeleri yürütülmektedir. Bu laboratuvarlarda bulunan başlıca cihazlar: Rotary evaporatör (Heidolph Laborata 4011), Su aktivitesi ölçüm cihazı, pH metreler, su banyoları, UV-VIS double beam spektrofotometre (Labomed Double 8 Auto cell), 2 adet Elektroforez sistemi (1 adet dikey tank ve güç kaynağı) (Biorad MP3), Otoklav, Liyofilizatör (Labconco) , İnkübatör, Hava sikülasyonlu etüv, Çalkalamalı inkübatör, Stomacher, Ultra turrax (2 adet), Waring blender, Manyetik karıştırıcılı ısıtıcı, Manyetik karıştırıcı, Kıyma makinesi, Analitik teraziler, Kül fırını, Kjeldahl azot tayin cihazı Laminar Flow (Camsco EN 1822-4 Spasciani), Derin dondurucu (-18oC), Penetrometre (Sur Berlin PNR 6), Lovibond Tintometre renk ölçüm cihazı (Salisbury Type D), Destile su cihazı. Ayrıca,  Et pilot işletmesinde sucuk ve pastırma gibi et ürünleri üretilerek,  donma ve donma süresi çalışmaları yapılarak araştırmalara destek sağlanmaktadır. Bu işletmelerde bulunan başlıca cihazlar; kıyma makinesi, mikser, hidrolik dolum makinesi, olgunlaştırma kabini, paslanmaz çelik, tekerlekli iki adet askı sistemi, FRIGOSCANDIA Mobil, hava akımlı dondurucu ünite, modifiye atmosfer/vakumlu paketleme cihazıdır.

 

6-Yemeklik ve Uçucu Yağlar Araştırma Laboratuvarları (3. kat)


Bu alandaki 3 adet laboratuvarda bitkisel yemeklik yağ kimyası ve teknolojisi, uçucu yağlar konularında araştırmalar yürütülmektedir. Laboratuvarlarda bulunan başlıca cihazlar; İki adet Gaz kromatografi sistemi (Shimadzu GC-2010), HPLC (Shimadzu), İnce tabaka kromatografisi, Pulse NMR, UV-VIS spektrofotometre, Ransimat, Tekstür Analizörü, Dekantör (Zeytinyağı için), Hızlı yağ tayin cihazı, Santrifüj, Rotary evaporatör, Hidrojenasyon reaktörü, Hidrolik pres, Bidwell-Sterling su tayin ünitesi, Clevenger aparatı, Buhar destilasyon-ekstraksiyon aparatı, Soğutmalı ve soğutmasız su banyoları, Analitik teraziler, Etüvler, Soğutmalı inkübatör, Soxhlet ekstraksiyon cihazı, Balon ısıtıcılar, Kül fırını, Destile su cihazı.

 

 

7-Temel İşlem Laboratuvarı (3. kat)


Yakın zamanda faaliyete geçen (2015)  bu laboratuvarlarda mikrodalga sistemleri ve konvansiyonel  kurutma teknolojileri, bitkisel materyallerden ektraksiyon yöntemleri ilgili çalışmalar  yapılmaktadır. Bu laboratuvarda bulunan başlıca cihazlar; basınçlı ekstraktör, mikrodalga fırınlar, kurutma ünitesi, santrifüj,  rotary evaporatör, liyofilizatör, pH metre, hassas teraziler, su banyosu, dielektrik ölçüm ve HPLC cihazıdır.

 


 

 

8-Diğer Laboratuvarlar


Duyusal Analiz Laboratuvarı (1. kat)

Duyusal analizler için hizmet veren ve örnek hazırlama odası ve duyusal analiz kabinlerinden oluşan tam donanımlı bir laboratuvardır.


Enstrümental Analiz Laboratuvarı (3. kat)

Bu laboratuvarda bulunan başlıca cihazlar: Kjeldahl Azot Protein tayin cihazı ,  HPLC  mass spektrofotometre ve flame fotometre sistemi bulunmaktadır.