Bölüm eğitim programının amaçları 


1. Temel bilim ve temel mühendislik ile gıda bilimi ve teknolojisi konusunda yeterli bilgi ile donanımlı, mesleki sorumluluk bilincine sahip, etik değerleri koruyan ve edindiği bu özelliklerle gıdaların üretim süreçlerinde çalışan;

2. Araştırmaya ve geliştirmeye odaklı, kendine güvenli, takım çalışmasına uyum sağlayan, çağın sorunlarına duyarlı, yaşam boyu öğrenme gereğinin bilincinde olan ve edindiği bu özelliklerle araştırmacı veya üniversite personeli olarak çalışan;

3. Kamu/özel kurum ve kuruluşlarında çalışarak, gıdaların üretim aşamalarını, depolanmalarını ve satış süreçlerini meslek etiğine saygılı kalarak, mevzuata uygun bir şekilde yöneten ve denetleyen;

4. Edindiği bilgi birikimini ulusal ve/veya uluslararası çalışma ortamlarında değerlendirebilen;

Mühendisler yetiştirmektir

(En son güncelleme, 13.06.2017, Bölüm Akademik Kurul Kararı, Toplantı No : 2017-9)