PROGRAM EĞİTİM AMAÇLARI

 

  • Araştırmaya ve geliştirmeye odaklı, kendine güvenli, yenilikçi iş fikirleriyle teknoloji tabanlı girişimlerde bulunabilecek,
  • Çağdaş mühendislik bilgilerini kullanarak toplumun yaşam kalitesini iyileştirme amacına hizmet eden ulusal ve/veya uluslar arası çalışma ortamlarında mühendis, yönetici ve akademisyen olarak görev yapabilecek,
  • Gıda üretim süreçlerinin tasarlanmasında, kalite güvence ve AR-GE çalışmalarında, gıda üretiminde toplum sağlığını gözeterek öncü rol alabilecek, mühendisler yetiştirmektir.

 

Güncelleme, Mart 2019