HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMLARI (LIFE-LONG LEARNING PROGRAMME)


Amaç:  Yurtdışı eğitim, proje, seminer, burs vb programlarının izlenmesi ve tanıtılması, yurtdışı kaynakların ve ortak çalışmaların geliştirilmesi


 

Komisyon Başkanı:  

Prof. Dr. Ferruh ERDOĞDU

Komisyon Üyeleri:

Dr. Simel BAĞDER ELMACI,  Dr. Eda Demirok SONCU


 

erasmusProgramla ilgili Üniversitemiz web adresi  : http://erasmus.ankara.edu.tr/