Bölümümüz Yeniden Akredite Oldu…..
Eğitim ve öğretimde kalitenin arttırılması yönünde yapılan çalışmaların devamı ve akreditasyon çalışmaları kapsamında Mühendislik Değerlendirme Kurulu (MÜDEK) takımı bölümümüzü ziyaret etmiş, görüşmelerde bulunmuş ve incelemeler yapmıştır. MÜDEK Mühendislik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu (MAK) tarafından yapılan değerlendirilme sonucunda, Gıda Mühendisliği Lisans Programımız 30 Eylül 2016 tarihinden itibaren 3 yıl süreyle Akredite edilmiştir.


AMAÇ: GM lisans programı uygulamalarının ve program çıktılarının sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için ölçme, değerlendirme, belirleme/karar verme, uygulama ve izleme süreçlerinin tanımlanmasıdır.


Önceki Akreditasyon süreci


MÜDEK Mühendislik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu (MAK) tarafından değerlendirilmesi sonucunda, Gıda Mühendisliği Lisans Programımıza 30 Eylül 2011-2013 tarihleri arasında geçerli olmak üzere akredite edilmiştir.
Müdek akreditasyon süreciyle ilgili olarak Gıda Mühendisliği Bölümü o dönem Başkanı Prof.Dr. AZİZ EKŞİ 26 Mart 2008 tarihinde, “MÜDEK AKREDİTASYON SÜRECİNİN NERESİNDEYİZ” konulu bir bilgilendirme konferansında son gelişmeleri katılımcılarla paylaşmıştır.

Daha sonra Bölüm 2013-2016  Eylül tarihleri arasında 3 yıl süresince akredite edilmiştir.