GENÇ GIDA MÜHENDİSLERİ TOPLULUĞU

Genç Gıda Mühendisleri Topluluğu 2015 yılında Gıda Mühendisliği Bölümü bünyesinde kurulmuş Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığına bağlı bir topluluktur.

Topluluğumuzun kurulma amacı;

  • Ankara Üniversitesi ve diğer üniversitelerin, Gıda Mühendisliği bölümünün eğitim ve öğrencilerinin sorunlarını araştırıp bu sorunlara yaratıcı öneriler geliştirmek ve bu önerileri gerçekleştirmek için girişimlerde bulunmak,
  • Gıda Bilimine ilgi duyan bütün öğrencilerin mesleki, kültürel, sanatsal ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak,
  • Gıda Mühendisliği alanındaki gelişmeleri ve sonuçları araştırmak, bunların farklı platformlarda ifade edilmesine katkı sağlamak,
  • Topluluk, olanakları çerçevesinde fırsatlar sağlayarak sosyal, kültürel ve mesleki donanımlarının gelişmesi için gerekli ortamları hazırlamak ve faaliyete dönüştürmektir.

Bu amaçlara uygun olarak yapılması öngörülen etkinlikler ;

  • Gıda Bilimi ve sektörü hakkında çalıştay, sempozyum, söyleşi, panel, kongre vs. gibi etkinlikler düzenlemek,
  • Gıda Mühendisliği çalışma alanını kapsayan kurum ve kuruluşlara teknik geziler düzenlemek,
  • Gıda Mühendisliği mesleğini tanıtmak, Gıda biliminin çalıştığı alanları anlatmak, gerekli kariyer planlamaları için etkinlikler düzenlemek,
  • Topluluk üyeleri arasında var olan araştırma ruhunu, proje yürütme yetisini ve bilime dayalı ortak çıkar ve ilişkileri geliştirmeye yönelik etkinliklerde bulunmak,
  • Kişisel gelişimimizi destekleyen alanlarda kişisel gelişim seminerleri düzenlemektir.

Topluluğumuz bu amaçları gerçekleştirmeye yönelik 2017-2018 yılı genel kurul toplantısını 27 Eylül’de yapmış ve yönetim kurulu ile denetim kurulu organlarını seçerek yeni döneme aktif bir şekilde başlamıştır. 11 Ekim’de Tanışma Toplantısı yapılarak bölüm öğrencilerine Genç Gıda Mühendisleri Topluluğu tanıtılmıştır.


 

Eylül 2018

Mart 2019

 

2018-2019 YÖNETİM KURULU

Yeni Dönem Topluluk Yönetimi >>>>>

Topluluk Başkanı: Merve Yiğit

Topluluk Başkan Yardımcısı: Berkcan Bayır, Muhammed Demirkol

Genel Sekreter: Cemre Nur Erdem

Topluluk Danışmanı:  Prof. Dr.  R. Ertan Anlı

 


Sosyal Medya:

Iletişim:

Iletişim için topluluk mail adresiaugencgidamuh@gmail.com


Topluluk faaliyetlerini aşağıdaki sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz

 

 

Instagram ➡ https://www.instagram.com/gencgidamuhendisleri

Facebook ➡ https://www.facebook.com/gencgidamuhendisleri

Twitter ➡  https://www.twitter.com/ankuggm

 

En son güncelleme: 01 Şubat 2019