TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Öğrenci Temsilciliği sayfasına hoşgeldiniz.  Bu sayfadan  grubun faaliyetleri ve iletişim bilgilerine erişebilirsiniz


TMMOB Gıda Mühendisleri Odası

Gıda Mühendisleri Odası 6235 sayılı yasa ile kurulan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği‘ne bağlı bir Oda olarak kurulmuş, Anayasanın 135. maddesinde tanımlanan, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur.

1996 yılında kurulan Gıda Mühendisleri Odası bugün 13.000 ‘i aşkın asıl ve 7000 öğrenci üyesiyle hızla büyüyen bir Oda olma özelliğini taşımaktadır. Adana, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Konya ve Mersin olmak üzere 7 ilde Şubesi, Aydın, Balıkesir, Bolu, Denizli, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Karaman, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Manisa, Rize,  Samsun, Tekirdağ, Tokat, Van ve Zonguldak olmak üzere 18 ilde İl Temsilciliği  ve toplam 30 üniversitede Öğrenci Temsilciliği vardır.

Gıda Mühendisleri Odasının Amaçları

Gıda Mühendisleri Odası, meslek mensuplarının haklarını korumak, gıda mühendisliği mesleğini tanıtmak, meslek alanını ilgilendiren konularda toplumu bilgilendirmek, meslek alanındaki gelişmeleri izlemek ve yaymak, sektörü ve toplumu doğru şekilde yönlendirmek, gıda politikalarının oluşturulmasında söz sahibi olmak, mesleğe yönelik eğitimler düzenlemek, mesleğin gelişimine katkıda bulunacak her türlü etkinliği düzenlemek ve desteklemek, her türlü bilimsel ve mesleki yayınlar yapmak gibi amaçlara yönelik olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Gıda Mühendisleri Odasının Misyonu

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu çerçevesinde, kuruluş amaçlarına uygun olarak; üyelerinin yasal haklarını korumak ve geliştirmek, bilimsel ve teknik gelişmeleri takip ederek mesleki eğitim, meslek etiği, gıda politikaları ve gıda mühendisliğinin kamuoyu nezdinde temsili ve tanıtımı konularında çalışmaktır.

Gıda Mühendisleri Odasının Vizyonu

Üye sayı ve katılımını artırmak, oda-üye bağını güçlendirmek, ülkenin gıda politikalarını üyelerinin katılımıyla yönlendirmek, oluşturulacak bilimsel ve güncel görüşlerle yurt içi ve yurt dışında tanınan ve saygınlık uyandıran bir kurum olmaktır.

Ankara Üniversitesinde GıdaMO

TMMOB GıdaMO öğrenci temsilciliği 1998 yılından beri Ankara Üniversitesinde aktif olarak bulunmaktadır. Her yıl, yıl sonunda yapılan seçimle bir temsil kurulu oluşturularak bu temsilciliğin devamlılığı sağlanmaktadır. Temsil kurulunun TMMOB GıdaMO Öğrenci Üye ve Öğrenci Temsilcilikleri Yönetmeliğinde belirtilmiş olduğu üzere sorumluluk ve görevleri şu şekildedir:

 1. a) Gıda Mühendisliği bölümlerinde lisans programına kayıtlı olan öğrencilerin, birbirleriyle ve Oda ile ilişkilerini kurmak ve Odayı tanımalarını sağlamak,
 2. b) Üniversitelerin, Gıda Mühendisliği eğitiminin ve öğrencilerin sorunlarını araştırıp, öneriler geliştirmek ve bu önerileri gerçekleştirmek için girişimlerde bulunmak,
 3. c) Çalışmalarını komisyonlar ve/veya çalışma grupları üzerinden yürütmek

ç) Öğrenci Üyelerin, mesleki, sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimlerine katkı sağlamak,

 1. d) Gıda Mühendisliği alanındaki üretilen politikaları ve sonuçları araştırmak, bunların geliştirilmesine katkı sağlamak,
 2. e) Gıda Mühendisliği Bölümü mezunları ile öğrenciler arasında iletişim kurmak,
 3. f) Staj olanaklarını araştırmak,
 4. g) Bağlı olduğu oda birimine ve diğer öğrenci temsilciliklerine her ay yazılı olarak faaliyetlerini bildirmek

 

Bu görev sorumlulukların bilincinde öğrenci temsilcileri kongre,panel,seminer ve teknik geziler düzenleyerek mesleği daha yakından tanımak için fırsatlar sunarken bir yandan da diğer üniversitelerde gıda mühendisliği okuyan öğrencilerle bir araya gelme imkanı sunmaktadır.Böylece sektöre adım atmadan hem sektör hakkında bilgi sahibi olunup hem de gelecekteki iş arkadaşlarımızı tanıyarak daha öğrenciyken bir iş ağı kurmak amaçlanmaktadır.


A.Ü. Gıda Mühendisliği Bölümü-  2019-2020 Dönemi Oda Temsil Kurulu

İrem Sude AYTAÇ / aytaciremsude@gmail.com

Sevda Sinem KAHRAMAN /  sevda.s.kahraman@gmail.com

Oğuzhan DURSUN /  oguzhndursun@gmail.com

Fatih Tuluyhan YILDIZ / fatihtlyhnyildiz@gmail.com

Sinan YILMAZ / sinanyilmaz432@gmail.com

Güncelleme: Ekim 2019

 


Etkinlikleri temsilciliğin aşağıdaki sosyal medya hesapları/ web sitesinden takip edebilirsiniz

 

Instagram ➡️  http://instagram.com/gidamoankarauni

Twitter ➡️  https://mobile.twitter.com/gidamoankarauni

Facebook ➡️  https://m.facebook.com/groups/494504220657515

 


 

22.10.2017. tarihinden önce yapılan etkinlikler

 ÖNCEKİ TEMSİLCİLER

A.Ü. Gıda Mühendisliği Bölümü-  2018-2019 Dönemi Oda Temsil Kurulu

 1. İrem Sude AYTAÇ / aytaciremsude@gmail.com
 2. Sevda Sinem KAHRAMAN /  sevda.s.kahraman@gmail.com
 3. Eda Utku ÖZKARA /  edautkuozkaraa@gmail.com
 4. Oğuzhan DURSUN /  oguzhndursun@hotmail.com
 5. Aybala BİLGİLİ / aybalabilgili1722/gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

A.Ü. Gıda Mühendisliği Bölümü-  2017-2018 Dönemi Oda Temsil Kurulu

 

 1. Gamze KOZANLI / kozanligamze@gmail.com
 2. Setenay SOYKUVVET /  setenaysoykuvvet@gmail.com
 3. Gizem ÖZDEMİR /  g.ozdmr97@gmail.com
 4. Kübra AYYILDIZ  /  kubraayyildiz@hotmail.com
 5. Elif ERDAL / elif-erdal.26/hotmail.com