TEKNİK KADRO (TECHNICAL STAFF)
Görev Tanımı (Duty) Adı Soyadı (Name, Surname) E-posta (E mail) Telefon (Phone)
Mühendis, Dr. (Engineer, PhD)

Enstrümental analiz laboratuvarı ve bu laboratuvarda bulunan alet, ekipmanların sorumluluğu,  ilgili analizler ve bazı öğrenci laboratuvar uygulamalarının yürütülmesi.

 

Aysu TOLUN

Kişisel Bilgileri için Tıklayın >>>

atolun@ankara.edu.tr 0312 2033300