1) Bölümümüz öğretim üyesi, Prof. Dr. Ferruh Erdoğdu tarafından gerçekleştirilen  çeşitli araştırma işbirliklerine aşağıdaki linkden ulaşılabilir

Prof. Dr. Ferruh Erdoğdu Araştırma İşbirlikleri >>

Ayrıca Prof. Ferruh Erdoğdu’nun Ankara Üniversitesi adına üçüncüsü düzenlenecek olan ve  son 3 yıldır Uluslararası düzenleme Komitesinde aktif  yer aldığı gıda ve bioproses alanında modelleme ve matematik konularında İtalya’daki uluslararası  okul-kurs linki için: http://www.virprofood.org/ 

İtalya’da 2018 Yılında 3. düzenlenecek kurs duyurusu

 2) Yürütücülüğünü bölüm öğretim üyesi Doç Dr. Özge Şakıyan Demirkol‘un yaptığı “A New Approach to Manufacturing of Pastirma: Microwave and Microwave Vacuum Drying /Pastırma üretimine yeni yaklaşım: mikrodalga ve mikrodalga vakum kurutma”  konulu projesi  Washington State University, Biological Systems Engineering bölümünden  Prof. Dr. Gustavo Barbosa Canovas   danışmanlığında yürütülmektedir.

Proje ekibi:
YürütücüDoç.Dr.Özge Şakıyan Demirkol
Araştırıcı: Prof.Dr. Kamuran AYHANProf.Dr. Kezban CANDOĞANDoç.Dr. Aslı İŞCİ YAKAN
Danışman: Prof.Dr. Gustavo Barbosa Canovas (Washington State University), (Proje süresi: 01.06.2016-01.06.2018)

  

3) Bölümümüz öğretim üyesi, Prof. Dr. Kamuran Ayhan  danışmanlığında doktora öğrenimi yapmakta olan bölümümüz araştırma görevlisi  Esin Orhan Yanıkan için Bilimsel işbirliği kapsamında İspanya, Valencia Polytechnic University’den Prof. Dr. Jose M. Barat Baviera29.12.2016 tarihinden itibaren  ikinci tez danışmanı olarak atanmıştır.