DEVAM EDEN/BİTEN ARAŞTIRMA PROJELERİ

(Research Projects)

 

Güncellenme : Şubat 2019

*içeriklerinde size ait eklenmesigüncellenmesi gereken veya yanlışlık/eksiklik olan proje bilgileriniz için,   proje adı (Türkçe ve İngilizce ), proje numarası, proje tipi (bağımsız, hızlandırılmış vb.), destekleyen kuruluş, başlama bitiş tarihleri,  ve proje yürütücüsü bilgilerini  “Gıda web-Proje güncelleme” başlığı altında web yöneticisi Şeref Tağı’ya (stagi@ankara.edu.tr) iletebilirsiniz.

DESTEKLEYEN

(Supporting Inst.)

PROJE ADI  

(Project Name)

BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ

(Start-End Dates)

 DESTEK MİKTARI

 PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ 

(Principle Investigator)

BAP 18B0443002 Bitkisel Yağların Rafinasyonunda Ön Asitlik Gidermenin 3-Kloropropan-1,2-Diol ve Glisidil Esterleri Oluşumuna Etkisi

Bağımsız Proje 50000 TL Üzeri (B+)

14.05.2018/14.05.2020 Prof. Dr. Aziz Tekin
 EU Cost Action – CA15118  Mathematical and computer science methods for food science and industry (FoodMC)  11.04.2016/10.04.2020  Prof. Dr. Ferruh ERDOĞDU

(Management Committee (MC) Member)

TUBİTAK TOVAG 217O070 Vurgulu Hava Jeti Destekli Radyo Frekans Çözdürme Prosesi
Tasarımı
01.05.2018/01.11.2019 Prof. Dr. Ferruh ERDOĞDU
BAP 17L0443005 Kızılcık Meyvesinden (Cornus mas) Ohmik Destekli Mikrodalga ve  Ultrasonik Yöntemler ile Fenolik Bileşiklerin Ekstraksiyonu 29.03.2017/29.03.2019 Doç. Dr. Aslı İşçi Yakan
BAP 17L0443013 Gıda Kaynaklı Biyofilm Oluşturan Bazı Bakterilerin Moleküler Yöntemlerle Tanımlanması 05.07.2017/05.07.2019 Prof. Dr. Kamuran AYHAN
BAP 16L0443011 Tahıl ve pseudo-tahıl bazlı fermente
fonksiyonel içecek geliştirilmesi ve
bazı özelliklerinin belirlenmesi (no:16L0443011)
09.11.2016 09.05.2019 Prof. Dr. Kamuran
Ayhan
BAP 17L0443015 Farklı dozlarda uygulanan tekli ve ikili
dezenfeksiyon yöntemlerinin suyun
dezenfeksiyonu ve kimyasal bileşimi üzerine etkisinin araştırılması
05.07.2017/05.07.2019 Prof. Dr. Y. Sedat Velioğlu
BAP 18L0443001 Yerli İzolat Bazı Bacillus Türleri Kullanılarak Farklı Gıda ve Tarım Atıklarından Ksilanaz Üretiminin
Optimizasyonu
15.02.2018/15.08.2019 Prof. Dr. Filiz
Özçelik
BAP 18L0443005 Fermente sucukta mikrobiyolojik, fizikokimyasal ve kimyasal değişmelere Lactobacillus sakei ve Pediococcus acidilactici koruyucu kültürlerinin
etkisi
21.02.2018/21.02.2019 Prof. Dr. Ayla
Soyer
BAP 18L0443006 Dönerlerde Polisiklik Aromatik Hidrokarbonların Oluşumu Üzerine Farklı Pişirme Yöntemleri Ve Sürelerinin Etkisi 27.02.2018/27.10.2019 Prof. Dr. Nuray Kolsarıcı
BAP 17L0443002 Kağıt Tabanlı Platform ile Şarap Örneklerinde Alternatif Analiz Yönteminin Geliştirilmesi 16.01.2017/16.01.2019 Prof. Dr. Rahmi Ertan Anlı
BAP 18L0443008 Çilek Antosiyaninlerinin Isıl Stabilitesi Üzerine Farklı Amino Asitlerin Etkisi 25.04.2018/25.04.2019 Prof. Dr. Mehmet ÖZKAN
BAP 18H0443001

(Hızlandırılmış Destek)

Siyah havuç suyundan yeni fermente içecek üretimi ve bu fermente içeceklerin depolanmaları
süresince mikrobiyolojik, kimyasal ve duyusal kalite özelliklerindeki değişimler
25.04.2018/25.04.2019 Prof. Dr. Mehmet ÖZKAN
TAGEM

15/AR-GE/42

(Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü)

Antioksidan ve antimikrobiyel etkili fesleğen uçucu yağının mikroenkapsülasyonu ve model üründe uygulanması 01.01.2016/01.07.2018 220,000 Prof. Dr. Ali Bayrak
EU-Susfood Project –

No:10829

 Sustainable food production through quality optimized raw material production and processing technologies for premium quality vegetable products and generated by-products – WP3: Modeling thermal effects on vegetable quality parameters 2014-2017  Prof. Dr. Ferruh ERDOĞDU

(İş paketi lideri)

 TUBİTAK-TOVAG

116O555

 Düşük ve yüksek viskoziteli ürün içeren toroidal konservelere ısıl işlem sırasında uygulanan yatay-eksensel dönme prosesinin ürün sıcaklık ve hız dağılımına etkisi ve optimum dönme hızının belirlenmesi 01-03-2017

/01-03-2019

 210,400  Prof. Dr. Ferruh ERDOĞDU
BAP

16L0443006

Gıda Ürünlerinin Yüzey Dekontaminasyonu Amacıyla Kullanılmak Üzere Kızılötesi Sistem Tasarımı ve Optimizasyonu 15-06-2016 –

15-03-2018

17,000 Prof. Dr. Ferruh ERDOĞDU
BAP

16L0443007

Kristalize Çam Balına Dekristatlizasyon Amaciyla Mikrodalga Uygulamanın Hidroksimetilfurfural Oluşumu ve Diastaz Aktivitesi Değişimine Etkisi ve Çam Balının Dielektrik Özelliklerinin Belirlenmesi 18-2-2016 – 18-2-2017 17,000 Prof. Dr. Ferruh ERDOĞDU
BAP 16H0443002 Sıvı gıda ürünlerine uygulanacak ısıl işlem amacıyla bir sürekli mikrodalga sistemi tasarımı ve optimizasyonu – pastörize sıvı yumurta üretim prosesi modernizasyonu amacıyla bir matematiksel modelleme çalışması 18-2-2016 – 18-2-2017 16,600 Prof. Dr. Ferruh ERDOĞDU
TÜBİTAK-TOVAG

117O748

 Biyoaktif Bileşen Olarak ß-Glukan Kullanılması ile Fonksiyonel
Çikolata Çeşitlerinin Geliştirilmesi
15.10.2017/15.08.2018 Prof. Dr. Recai ERCAN
BAP Farklı dozlarda uygulanan tekli ve ikili
dezenfeksiyon yöntemlerinin suyun
dezenfeksiyonu ve kimyasal bileşimi
üzerine etkisinin araştırılması (P. no: 17L0443015)
07.2017 -07.2019  Prof. Dr. Y. Sedat
Velioğlu
BAP Kızılcık Meyvesinden (Cornus mas)
Ohmik Destekli Mikrodalga ve
Ultrasonik Yöntemler ile Fenolik
Bileşiklerin Ekstraksiyonu (P. no:17L0443005)
03.2017 -03.2019 Doç. Dr. Aslı İşçi
Yakan
BAP Mikrofludizasyon işlemi uygulanmış
keten tohumu unu ilavesinin bisküvi
özelliklerine etkisi (P. no:17L0443006)
04.2017 -04.2018 Prof. Dr. Berrin
Özkaya
BAP 16B0443006

 

Pastırma üretimine yeni bir yaklaşım: mikrodalga ve mikrodalga vakum kurutma (Bağımsız Proje 50000 TL Üzeri (B+) 06.2016 /06.2018 Yrd. Doç. Dr. Özge
Şakıyan Demirkol
BAP Gilaburu (viburnum opulus l.) meyvesinden yeni yöntemlerle ekstrakte edilen fenolik bileşiklerin mikroenkapsülasyonu (no: 16L0443009) 06.2016 -06.2018 Yrd. Doç. Dr. Özge
Şakıyan Demirkol
BAP Pirina Kurutmada Polisiklik Aromatik
Hidrokarbon (PAH) Oluşum
Kinetiğinin Belirlenmesi (P. No: 17L0443017)
07.2017 /07.2018 Prof. Dr. Aziz Tekin
BAP Çiğ Et Karışımlarında Farklı Türlere
Ait Etlerin Fourier Dönüşümlü
Kızılötesi Spektroskopisi Kullanılarak
Belirlenmesi (no: 17L0443007)
04.2017/03.10.2018 Prof. Dr. Kezban
Candoğan
BAP Kırmızı Şaraplarda Resveratrol,
Toplam Antioksidan ve Toplam Fenol
Tayininde Optimum Ekstraksiyon
Koşullarının Belirlenmesi (HDP No:17H0443005)
05.2017-05.2018 Prof. Dr. R. Ertan
Anlı
BAP Farklı Fıçı Uygulamalarının Kırmızı
Şarapların Fenolik Bileşimine Etkisi
Prof. Dr. Rahmi Ertan
Anlı (no:15L0443011)
05.2015-11.2017 Prof. Dr. R. Ertan
Anlı
BAP Listeria türleri ile Fajlarının Farklı
Materyallerden İzolasyonu ve
Genotipik Tanımlanması ve Listeria
monocytogenes’in Gıda Sistemlerinde
Faj Uygulaması ile Biyokontrolü (B.P. no:15B0443010)
11.2015-11.2018 Doç. Dr. Pınar
Şanlıbaba
BAP 16L0443004 BAZI BİTKİ EKSTRAKTLARINDAN BEYİN FONKSİYONLARINI DÜZENLEYİCİ GIDA TAKVİYESİ ÜRETİMİ 26.02.2016/26.02.2018 Prof. Dr. Nevzat
Artık
BAP Antosiyaninlerce zengin meyve ve
sebze suyu eklenmiş kefir
içeceklerinin depolanmaları süresince
mikrobiyolojik, kimyasal ve duyusal
kalite özelliklerindeki değişimler (B.P. no: 17B0443002)
03.2017 09.2018  Prof. Dr. Mehmet Özkan
BAP Glutensiz Piliç Nugget Üretiminde Alternatif Ürün Formülasyonları, Kalite Karakteristikleri Ve Depolama Stabilitesindeki Değişimler  2015-2017 25.000 Prof. Dr. Nuray KOLSARICI
BAP Rafinasyon Ve Destilasyon Koşullarının Bitkisel  Yağlardaki Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (Pah) Üzerine Etkisi 2015-2017 Prof. Dr. Aziz TEKİN
2016 Öncesi BİTEN PROJELER
TÜBİTAK Moleküler Damıtma Yöntemiyle Yüksek Asitli Bitkisel Yağların Deasidifikasyonu Ile Oleik Asit Ve Squalenin Saflaştırma Koşullarının Optimizasyonu  2014-2016 Prof. Dr. Aziz TEKİN
BAP 15H0443008 Gıda Maddelerinde Salmonella Aranmasında Laktoz Broth ve Tamponlanmış Peptonlu Su ile
Önzenginleştirme Süresinin Karşılaştırılması/ Hızlandırılmış Destek
Projesi (HDP)
02.11.2015/02.08.2016 Prof. Dr. A. Kadir ALKMAN
BAP Sucuk Üretiminde Yüzey Küf İnhibitörü Olarak Kitosan Kullanımı 2015- 13.000 Prof. Dr. Ayla SOYER
 BAP  Sous Vide Teknolojinin Dönerin Kalite Karakteristikleri ve Depolama stabilitesine Etkisi  2014-2015  Prof. Dr. Nuray KOLSARICI
BAP

15B0443005

Dielektrik ısıtma yöntemlerinin (mikrodalga ve radyo frekans) dondurulmuş gıda ürünlerinin çözdürülmesi kapsamında karşılaştırılması/ Bağımsız proje 30.4.2015/ 30.7.2016 43,000 Prof. Dr. Ferruh ERDOĞDU
TUBİTAK

5155029 (1505 Fizibilte destek)

Ton balığı konservesi prosesinde ön işlem olarak kullanılmak üzere – donmuş ton balıklarının çözüdürülmesi için – radyo frekans (RF) sistem tasarımı 01-08-2015

31-10-2015

10,000 Prof. Dr. Ferruh ERDOĞDU
European Commission’s Lifelong Learning Programme ISEKI_Food 4: 01-10-2011 – 30-09-2014 Prof. Dr. Ferruh ERDOĞDU

Coordinator: WP6: Innovative

BAP 12A4343001 Gıda Mühendisliği Temel İşlem AR-GE
Laboratuvarı/Altyapı Projesi (AYP)
02.01.2012 02.07.2014 Prof. Dr. Aziz EKŞİ

 

TÜBİTAK

109O446

Öküzgözü, Boğazkere Ve Cabernet Saugvinon Üzümlerinden
Kırmızı Şarap Üretiminde Farklı Proses Koşullarının Fenolik Yapı
Üzerine Etkisi
01.10.2009/01.10.2010 Prof. Dr. R.ErtanANLI
TÜBİTAK

107O798

107O798 Diyet Lif Ve Polifenol Kaynağı Olarak Meyve Ve Sebze Lif
Konsantrelerinin Bisküvide Kullanım Olanakları
01.02.2008/01.02.2010 Prof. Dr. Berrin ÖZKAYA
TÜBİTAK

108O315

 Lipit-modifiye Enzimlerin Hamur Reolojisi Ile Ekmek Özellikleri
Ve Bayatlaması Üzerine Etkileri
01.08.2008/01.08.2009 Prof. Dr. Hazım ÖZKAYA
TÜBİTAK

107O382

Türkiyede Yetiştirilen Başlıca Buğday Çeşitlerinin Antioksidan
Aktivitelerinin Ve Fenolik Asit Dağılımlarının Belirlenmesi Ve
Ekmeğin Nar Kabuğu Ekstraktı İle Zenginleştirilmesi
15.09.2007/15.03.2010 Prof. Dr. Recai ERCAN
TÜBİTAK

108O491

Ankara Çubuk Yöresi Turşularından Izole Edilen Laktik Asit
Bakterilerinin Tanımlanmaları, Teknolojik ve Fonksiyonel
Özelliklerinin Belirlenmesi ve Starter Olarak Kullanılma
Olanaklarının Değerlendirilmesi
01.09.2008/01.09.2011 Prof. Dr. Filiz ÖZÇELİK
TÜBİTAK

07O377

Türkiye’de Değişik Şarap Üretim Bölgelerinden İzole Edilmiş
Endojen Şarap Mayalarının Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi
ve Moleküler Yöntemlerle Tanımlanması
01.10.2007/01.10.2009 Prof. Dr. Filiz ÖZÇELİK
TÜBİTAK

104O168

Türkiye’de Yetiştirilen Bazı Ceviz Çeşitlerinin Bileşimi ve Farklı
Ambalaj Materyalleri ile Farklı Depo Koşullarının Ceviz İçi
Bileşimine Etkis
01.05.2005/01.11.2008 Prof. Dr. Nevzat ARTIK
TÜBİTAK

105O395

Türk Zeytin Yağlarının Fenolik Yapılarının ve Bazı Önemli
Kriterlerinin Belirlenmesi
01.05.2006/01.05.2009 Prof. Dr. Aziz TEKİN
TÜBİTAK

106O051

Patulinin Ozonla Degradasyon Etkinliğinin Bazı Kelatörler
Kullanılarak Arttırılması
01.06.2006/01.06.2008 Prof. Dr. Y. Sedat Velioğlu
TÜBİTAK

106O319

Siklodekstrin Glikozil Transferaz Enzimi(SGTaz) Üreten Ekstrem
Termofil Anaerobik Bakterilerin İzolasyonu ve Siklodekstrin
Üretiminin Optimizasyonu
01.09.2006/01.12.2008 Prof. Dr. Sedat DÖNMEZ

(Emekli)

TÜBİTAK

107O428

Bazı Tarımsal Atıklardan Aseton-Butanol-Etanol Üretimi için
Uygun Mikroorganizmanın Seçimi ve Üretim Koşullarının
Optimizasyonu
01.10.2007/01.10.2010 Prof. Dr. Sedat DÖNMEZ

 

TÜBİTAK

105O156

Selüloz Üretiminde Kullanılacak Mikroorganizmaların İzolasyonu,
Moleküler Tanısı ve Mikrobiyel Selülozun Gıda Sanayinde
Kullanım Olanaklarının Araştırılması
01.09.2005/01.09.2008 Prof. Dr. M. Lütfü ÇAKMAKÇI

 

TÜBİTAK

108O496

108O496 Farklı Zeytin Çeşitlerinden Elde Edilen Zeytin Yağlarının Uçucu
Bileşenleri İle Kalite Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
01.09.2008/01.09.2010 Prof. Dr. ALİ BAYRAK

 

TÜBİTAK

105O166

 Bazı Keten Hat ve Çeşitlerinde Yağ Asitleri Bileşimlerinin
Belirlenmes
01.09.2005/01.09.2007 Prof. Dr. ALİ BAYRAK

 

ARAŞTIRMA PROJELERİ word dosyası olarak (henüz güncellenmedi)

HDP: Hızlandırılmış Destek Projesi

BP: Bağımsız Proje

Son 10 yıla ait biten projeleri Mühendislik Fakültesi Web sayfası, Araştırma/uygulama Menüsünden takip edebilirsiniz

Güncelleme;  Eylül 2017