DEVAM EDEN/BİTEN ARAŞTIRMA PROJELERİ

(Research Projects)

DESTEKLEYEN

(Supporting Inst.)

PROJE ADI  

(Project Name)

BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ

(Start-End Dates)

 DESTEK MİKTARI

 PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ 

(Principle Investigator)

 EU Cost Action – CA15118  Mathematical and computer science methods for food science and industry (FoodMC)  11-04-2016 – 10-04-2020  Prof. Dr. Ferruh ERDOĞDU

(Management Committee (MC) Member)

EU-Susfood Project –

No:10829

 Sustainable food production through quality optimized raw material production and processing technologies for premium quality vegetable products and generated by-products – WP3: Modeling thermal effects on vegetable quality parameters 2014-2017  Prof. Dr. Ferruh ERDOĞDU

(İş paketi lideri)

 TUBİTAK

116O555

 Düşük ve yüksek viskoziteli ürün içeren toroidal konservelere ısıl işlem sırasında uygulanan yatay-eksensel dönme prosesinin ürün sıcaklık ve hız dağılımına etkisi ve optimum dönme hızının belirlenmesi 01-03-2017

/01-03-2019

 210,400  Prof. Dr. Ferruh ERDOĞDU
BAP

16L0443006

Gıda Ürünlerinin Yüzey Dekontaminasyonu Amacıyla Kullanılmak Üzere Kızılötesi Sistem Tasarımı ve Optimizasyonu 15-06-2016 –

15-03-2018

17,000 Prof. Dr. Ferruh ERDOĞDU
BAP

16L0443007

Kristalize Çam Balına Dekristatlizasyon Amaciyla Mikrodalga Uygulamanın Hidroksimetilfurfural Oluşumu ve Diastaz Aktivitesi Değişimine Etkisi ve Çam Balının Dielektrik Özelliklerinin Belirlenmesi 18-2-2016 – 18-2-2017 17,000 Prof. Dr. Ferruh ERDOĞDU
BAP 16H0443002 Sıvı gıda ürünlerine uygulanacak ısıl işlem amacıyla bir sürekli mikrodalga sistemi tasarımı ve optimizasyonu – pastörize sıvı yumurta üretim prosesi modernizasyonu amacıyla bir matematiksel modelleme çalışması 18-2-2016 – 18-2-2017 16,600 Prof. Dr. Ferruh ERDOĞDU
BAP Gıda Kaynaklı Biyofilm Oluşturan
Bazı Bakterilerin Moleküler
Yöntemlerle Tanımlanması (P. no: 17L0443013)
07.2017 -07.2019 Prof. Dr. Kamuran
Ayhan
BAP Farklı dozlarda uygulanan tekli ve ikili
dezenfeksiyon yöntemlerinin suyun
dezenfeksiyonu ve kimyasal bileşimi
üzerine etkisinin araştırılması (P. no: 17L0443015)
07.2017 -07.2019  Prof. Dr. Y. Sedat
Velioğlu
BAP Kızılcık Meyvesinden (Cornus mas)
Ohmik Destekli Mikrodalga ve
Ultrasonik Yöntemler ile Fenolik
Bileşiklerin Ekstraksiyonu (P. no:17L0443005)
03.2017 -03.2019 Doç. Dr. Aslı İşçi
Yakan
BAP Mikrofludizasyon işlemi uygulanmış
keten tohumu unu ilavesinin bisküvi
özelliklerine etkisi (P. no:17L0443006)
04.2017 -04.2018 Prof. Dr. Berrin
Özkaya
BAP Pastırma üretimine yeni bir yaklaşım: mikrodalga ve mikrodalga vakum kurutma (BP. no: 16B0443006) 06.2016 -06.2018 Yrd. Doç. Dr. Özge
Şakıyan Demirkol
BAP Gilaburu (viburnum opulus l.) meyvesinden yeni yöntemlerle ekstrakte edilen fenolik bileşiklerin mikroenkapsülasyonu (no: 16L0443009) 06.2016 -06.2018 Yrd. Doç. Dr. Özge
Şakıyan Demirkol
BAP Tahıl ve pseudo-tahıl bazlı fermente
fonksiyonel içecek geliştirilmesi ve
bazı özelliklerinin belirlenmesi (no:16L0443011)
11.2016 -05.2018 Prof. Dr. Kamuran
Ayhan
BAP Pirina Kurutmada Polisiklik Aromatik
Hidrokarbon (PAH) Oluşum
Kinetiğinin Belirlenmesi (P. No: 17L0443017)
07.2017 -07.2018 Prof. Dr. Aziz Tekin
BAP Çiğ Et Karışımlarında Farklı Türlere
Ait Etlerin Fourier Dönüşümlü
Kızılötesi Spektroskopisi Kullanılarak
Belirlenmesi (no: 17L0443007)
04.2017 03.10.2018 Prof. Dr. Kezban
Candoğan
BAP Kırmızı Şaraplarda Resveratrol,
Toplam Antioksidan ve Toplam Fenol
Tayininde Optimum Ekstraksiyon
Koşullarının Belirlenmesi (HDP No:17H0443005)
05.2017-05.2018 Prof. Dr. R. Ertan
Anlı
BAP Farklı Fıçı Uygulamalarının Kırmızı
Şarapların Fenolik Bileşimine Etkisi
Prof. Dr. Rahmi Ertan
Anlı (no:15L0443011)
05.2015-11.2017 Prof. Dr. R. Ertan
Anlı
BAP Listeria türleri ile Fajlarının Farklı
Materyallerden İzolasyonu ve
Genotipik Tanımlanması ve Listeria
monocytogenes’in Gıda Sistemlerinde
Faj Uygulaması ile Biyokontrolü (B.P. no:15B0443010)
11.2015-11.2018 Doç. Dr. Pınar
Şanlıbaba
BAP Antosiyaninlerce zengin meyve ve
sebze suyu eklenmiş kefir
içeceklerinin depolanmaları süresince
mikrobiyolojik, kimyasal ve duyusal
kalite özelliklerindeki değişimler (B.P. no: 17B0443002)
03.2017 09.2018  Prof. Dr. Mehmet Özkan
BAP Glutensiz Piliç Nugget Üretiminde Alternatif Ürün Formülasyonları, Kalite Karakteristikleri Ve Depolama Stabilitesindeki Değişimler  2015-2017 25.000 Prof. Dr. Nuray KOLSARICI
BAP Rafinasyon Ve Destilasyon Koşullarının Bitkisel  Yağlardaki Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (Pah) Üzerine Etkisi 2015-2017 Prof. Dr. Aziz TEKİN
BİTEN PROJELER
TÜBİTAK Moleküler Damıtma Yöntemiyle Yüksek Asitli Bitkisel Yağların Deasidifikasyonu Ile Oleik Asit Ve Squalenin Saflaştırma Koşullarının Optimizasyonu  2014-2016 Prof. Dr. Aziz TEKİN
BAP Sucuk Üretiminde Yüzey Küf İnhibitörü Olarak Kitosan Kullanımı 2015- 13.000 Prof. Dr. Ayla SOYER
 BAP  Sous Vide Teknolojinin Dönerin Kalite Karakteristikleri ve Depolama stabilitesine Etkisi  2014-2015  Prof. Dr. Nuray KOLSARICI
BAP

15B0443005

Dielektrik ısıtma yöntemlerinin (mikrodalga ve radyo frekans) dondurulmuş gıda ürünlerinin çözdürülmesi kapsamında karşılaştırılması 30-4-2015 –

30-7-2016

43,000 Prof. Dr. Ferruh ERDOĞDU
TUBİTAK

5155029 (1505 Fizibilte destek)

Ton balığı konservesi prosesinde ön işlem olarak kullanılmak üzere – donmuş ton balıklarının çözüdürülmesi için – radyo frekans (RF) sistem tasarımı 01-08-2015

31-10-2015

10,000 Prof. Dr. Ferruh ERDOĞDU
European Commission’s Lifelong Learning Programme ISEKI_Food 4: 01-10-2011 – 30-09-2014 Prof. Dr. Ferruh ERDOĞDU

Coordinator: WP6: Innovative

ARAŞTIRMA PROJELERİ word dosyası olarak

HDP: Hızlandırılmış Destek Projesi

BP: Bağımsız Proje

Son 10 yıla ait biten projeleri Mühendislik Fakültesi Web sayfası, Araştırma/uygulama Menüsünden takip edebilirsiniz

Güncelleme;  Eylül 2017