Bölüm öğretim elemanlarının diğer yayınlarına  ( SCI dışındaki indekste taranan dergiler, hakemli-hakemsiz yurtiçi-yurdışı dergiler, kongre bildirileri vd. ) personel-akademik  sayfası içeriklerinden erişebilirsiniz.