Aşağıdaki yayınlar Bölüm Akademik personel kişisel sayfalarından ve diğer kaynaklardan erişilerek derlenmiştir.  Bu listede görünmeyen “kitap” veya “kitapta kısım” olarak yayınınız varsa  yayınlandığı yerin linkiyle birlikte uygun formatta Şeref Tağı‘ya iletiniz.

The following publications have been compiled from personal web pages and other sources.

 

1980-1989

1990 – 1999

2000 – 2009

2010 –