• Gıda Mühendisliğinde Reaksiyon Kinetiği. 2010. Mehmet ÖzkanBekir Cemeroğlu, Ayşegül Kırca Toklucu. Gıda Teknolojisi YayınlarıNo: 42. Bizim Büro Basımevi, Ankara. 182 s. (Dağıtım Nobel Akademik Yayıncılık)
  • Velioğlu, Y.S., 2010. Food Acids: Organic Acids , Volatile Organic Acids and Phenolic Acids. In” Advances in Food Biochemistry” (Ed.: F. Yildiz). CRC Press (Taylor and Francis Group), Boca Raton, FL, USA. pp. 313-339.
  • Gıda Mühendisliğinde Kütle ve Enerji Denklikleri. 2011. Mehmet Özkan – Bekir Cemeroğlu– Meltem Türkyılmaz.Gıda Teknolojisi Yayınları No: 42. Bizim Büro Basımevi, Ankara, 251 s. (Dağıtım Nobel Akademik Yayıncılık)
  • Anonymous 2010. Mikrobiyoloji El Kitabı (Hızlı Erişim). Editörler: Kadir Halkman, Özlem Etiz Sağdaş, Arkadaş Matbaacılık, Ankara, 234 s.
  • Halkman A.K. GDM310 Gıda Mikrobiyolojisi II Ders Notları.   Ankara, 89 s.
  • Anlı, E. 2011. ŞarapTadımı. İnkilapYayınları. İstanbul, 216 s.
  • Poyrazoğlu E.S. (ed.) 2013.  Gıda Bilimi ve Teknolojisi . Bölüm yazarları:  Nevzat Artık., Ender Sinan Poyrazoğlu, Nevzat Konar, A. Kadir Halkman  .T. C. Anadolu Üniversitesi Yayın no 2310, Açık Öğretim Fakültesi yayını no: 1307. Anadolu Üniversitesi Web Ofset Tesisleri, Eskişehir, 229 s.
  • Cemeroğlu, B.(ed.) 2013. Gıda Analizleri (3. baskı). Bölüm yazarları:  Bekir Cemeroğlu,  Ahmet Yemenicioğlu,  Şeref Tağı, Oktay Yemiş. Bizim Grup Basımevi, Ankara, 447 s.
  • Durlu Özkaya F.,  Coşansu S., Ayhan K. 2015 . Her yönüyle Gıda (Bölüm yazarları: Kezban Candoğan, Fügen Durlu Özkaya, Serap Coşansu, Kamuran Ayhan). SİDAS Medya Ltd. Şti., İzmir, 401 s. (Genişletilmiş 2. Baskı)
  • Nevzat Artık, R. Ertan Anlı, Nevzat Konar, Nilüfer Vural. 2016. Gıdalarda Bulunan Fenolik Bileşikler.  SİDAS Medya Ltd. Şti., İzmir, 150 s.