• Özkaya, H., Şahin, E., Türker, İ. 1991.Gıda Bilimi ve Teknolojisi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları:1199, Ders Kitabı no: 350, Ankara, 505s (kütüphanede var, A.Ü. Ziraat fakültesi kütüphanesi, Yerel Yer Numarası: DP235)
  • Halkman, A.K.1991Tarım Mikrobiyolojisi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları Ders Kitabı no: 350. Ankara Üniversitesi Baskı Ofset Ünitesi. Ankara, 82 sayfa.
  • Türker, İ. Laboratuvar Tekniği. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 1237, Ders Kitabı: 357, 380 s.
  • Göğüş, A. K., Kolsarıcı, N. Su Ürünleri Teknolojisi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları :1243, Ders Kitabı:358. Ankara Ankara, 261s.
  • Cemeroğlu, B. 1992. Meyve ve Sebze İşleme Endüstrisinde Temel Analiz Metotları. Biltav Yayınları, Ankara, 381 s.
  • Halkman, A.K., H.B. Doğan, M.R. Noveir 1994. Gıda Maddelerinde Salmonellaile  coli Aranma ve Sayılma Yöntemlerinin Karşılaştırılması. Gıda Teknolojisi Derneği Yayın no : 21. Armoni Matbaacılık Ltd. Ankara, 93 s
  • Halkman, A.K.1995. Mikrobiyolojide Kullanılan Besiyerleri. Orkim Ltd. Şti. Yayını. Armoni Matbaacılık, Ankara, 72 s.
  • Çakmakçı, M.L.,G. Karahan,1995. Mikrobiyolojiye Giriş. Bizim Büro Basımevi, Ankara, 227 s.