• Anonymous 2000. Gıda Mikrobiyolojisi ve Uygulamaları. Genişletilmiş 2. Baskı. (Bölüm Yazarları: Akçelik M., Ayhan K., Çakır İ., Doğan H.B., Gürgün V., Halkman A.K., Kaleli D., Kuleaşan H., Özkaya D.F., Tunail N., Tükel Ç.) Sim Matbaacılık Ltd. Şti., Ankara, 522 s.
 • Fidan, I., Anlı, R.E. 2000.Özel Şaraplar. Kavaklıdere Eğitim Yayınları, No :3, Ankara, 206 s.
 • Halkman, A.K., M.R. Noveir, H.B. Doğan 2001Escherichia coliO157:H7 Serotipi. Orkim Ltd. Yayını, Sim Matbaacılık Ltd. Ankara, 44 s.
 • Karahan, A. G., Arıdoğan-Cicioğlu, B., Çakmakçı, M. L. Genel Mikrobiyoloji Uygulama Kılavuzu. SDÜ Yayınları No: 24, SDÜ Basımevi, Isparta. 171 s.
 • Fidan, I., Anlı, R.E.2002. Yüksek Alkollü İçkiler. Kavaklıdere Eğitim Yayınları, Ankara, 258 s.
 • Kayahan, M.2002. Modifiye Yağlar ve Üretim Teknolojileri. ODTÜ Yayıncılık, Ankara, 263 s.
 • Kayahan, M2003. Yağ Kimyası. ODTÜ Yayıncılık Ankara, 220 s.
 • Kayahan, M.2004. Yağlı Tohumlardan Ham Yağ Üretim Teknolojisi. TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Kitaplar Serisi: 7, 234 s.
 • Cemeroğlu, B.(ed.).  Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi. Cilt II, (Bölüm yazarları: B. Cemeroğlu, Feryal Karadeniz, Mehmet Özkan). Başkent Klişe Matbaacılık, Ankara. 628 s.
 • Cemeroğlu, B.(ed.). 2004. Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi. Cilt I (Bölüm yazarları:  Cemeroğlu, Feryal Karadeniz, Ahmet Yemenicioğlu, Mehmet Özkan). Başkent Klişe Matbaacılık. Ankara. 670 s.
 • Kayahan, M. Yemeklik Yağ Rafinasyon Teknolojisi. TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Kitaplar Serisi: 10, 199 s.
 • Anlı, R.E2005.Ansiklopedik Şarap Sözlüğü. İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 260 s.
 • Anlı, R.E2005. Şarap Ansiklopedisi, Kavaklıdere EğitimYayınları, Ankara, 2005, 286 s.
 • Cemeroğlu, B.(ed.)  Gıda Mühendisliğinde Temel İşlemler. (Bölüm yazarları: B. Cemeroğlu, Ayla Soyer, Mehmet Özkan). Başkent Klişe Matbaacılık, Ankara, 505 s.
 • Özkaya, H.,Özkaya, B2005.Öğütme Teknolojisi. Gıda Teknolojisi Derneği Yayın no: 30. Sim Matbaacılık Ltd. Şti., Ankara, 757 s.
 • Özkaya, H., Özkaya, B.2005. Tahıl ve Ürünleri Analiz Yöntemleri, 2 Baskı. Gıda Teknoloji Derneği Yayın no: 31. Sim Matbaacılık Ltd. Şti., Ankara, 157 s.
 • Halkman, A.K. Merck Gıda Mikrobiyolojisi Uygulamaları. Ed: A. K. Halkman. S 89-124. Başak Matbaacılık Ltd. Şti. Ankara, 358 s.
 • Kayahan, M., Tekin, A. 2006. Zeytinyağı Üretim Teknolojisi. TMMOB Gıda Mühendisleri Odası, Kitaplar serisi: 11. 198 s.
 • Anlı, R.E.2006. Bağlar Güzeli, Üzüm ve Üzüm Kültürü. Yapı Kredi Kültür Yayınları, İstanbul, 236 s.
 • Bayrak, A. 2006. Gıda Aromaları. Gıda Teknolojisi Derneği Yayın no: 32. Baran Ofset, Ankara, 497 s.
 • Cemeroğlu, B.(ed.) 2007. Gıda Analizleri. (Bölüm yazarları:  Cemeroğlu, Mehmet Özkan, Ahmet Yemenicioğlu, Ayşegül Kırca, Oktay Yemiş). Bizim Büro Basımevi, Ankara, 535 s.
 • Ayhan, Kand Durlu-Özkaya, F. 2007Biogenic Amines In Foods, Chapter 5 (In: Metabolism and Applications of Lactic Acid Bacteria). Ed: Barbaros ÖZER (Research Signpost Publishing, Kerala-India). pp 87−114.
 • Bayrak, ve Kıralan, M. 2008Sızma Zeytin Yağı ve Kalite Faktörleri. Hasad Yayıncılık Ltd. Şti.,İstanbul, 80 s.
 • Çakmakçı, M. L., Karahan, A. G., Çakır, İ., 2008. Mikrobiyoloji. Bizim Büro Basımevi, Ankara. 227 s.
 • Tunail, N2009Mikrobiyoloji. Pelin Ofset Tipo Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti., Ankara, 434 s.