• Oğuz Kılıç. İşlem mühendisliği II. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Teksir No:56, Ders Notu, Ankara, 123s. (Kütüphanede var; A.Ü. Ziraat Fakültesi Kütüphanesi, Yerel Yer numarası: 664.02 KIL 1981).
 • Aygün Şehirali1981. Mezbaha Artıkları Teknolojisi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Teksir No:762, Ankara, 300s. (Kütüphanede var; A.Ü. Ziraat Fakültesi Kütüphanesi, Yerel Yer numarası: 628.7466 ŞEH 1981).
 • Şahin, İ. Asit Fermantasyonları (Sirke, Laktik ve Sitrik asit Fermantasyonları). A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları Teksir No:78, Ankara, 142s (Kütüphanede var; A.Ü: Ziraat Fakültesi Kütüphanesi, yerel yer No:664.55 ŞAH 1982)
 • Işıl Fidan. Alkol ve alkollü içkiler teknolojisi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları:863, Ders kitabı: 231, Ankara, 340s. (Kütüphanede var; A.Ü. Ziraat Fakültesi Kütüphanesi, Yerel Yer numarası: DP222).
 • Ömer Köşker, Lütfü Çakmakçı1985. Genel mikrobiyoloji. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları:955, Ofset Basım Ders Notu:15, Ankara, 138s. (Kütüphanede var; A.Ü. Ziraat Fakültesi Kütüphanesi, Yerel Yer numarası: DP945).
 • Pamir, M.H. 1985. Fermantasyon Mikrobiyolojisi Uygulama Kılavuzu. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 903, Uygulama Kılavuzu: 215, 108 s.
 • Türker, İ. Malt Bira ve Şerbetçiotu Analizleri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 977, Ders Kitabı:22, Ankara, 243s (A.Ü. Ziraat Fakültesi Kitap Satış Bürosundan temin edilebilir , tel: 0 312 596 1537,  http://agri.ankara.edu.tr/tablo1/Gürses, Ö.L. 1986.Gıda İşleme Mühendisliği I. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 973, Ders Kitabı: 285, 103 s. ( Gıda Müh. Kütüphanesinde var, kayıt no: GP 041, Ayrıca A.Ü. Ziraat Fakültesi Kitap Satış Bürosundan temin edilebilir, tel: 0 312 596 1537,  http://agri.ankara.edu.tr/tablo1/
 • Gürses, Ö.L. 1986.Gıda İşleme Mühendisliği II. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 963, Ders Kitabı: 282, 132 s. (Baskısı tükenmiştir, Gıda Müh. Kütüphanesinde var, kayıt no: GP 042 Ayrıca A.Ü. Ziraat Fakültesi Kitap Satış Bürosundan temin edilebilir tel: 0 312 596 1537,  http://agri.ankara.edu.tr/tablo1/
 • Göğüş, A. K. 1986. Et Teknolojisi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 991, Ders Kitabı: 291, 243 s (Kütüphanede var; A.Ü. Ziraat Fakültesi Kütüphanesi, Yerel Yer numarası: DP1900).
 • Ekşi, A1988. Meyve suyu durultma tekniği. Gıda Teknolojisi Derneği Yayını 9, 127 sayfa, Ankara.
 • Gürgün, V., K. Halkman. 1988. Mikrobiyolojide Sayım Yöntemleri. Gıda Teknolojisi Derneği Yayın No: 7. San Matbaası, Ankara, 160 s. (Baskısı tükenmiştir Gıda Müh. Kütüphanesinde var, kayıt no: GM V 051). 
 • Ömer Köşker, Nezihe Tunail1989. Genel mikrobiyoloji. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları:1116, Ofset Basım Ders Notu:17, Ankara, 138s. (Kütüphanede var; A.Ü. Ziraat Fakültesi Kütüphanesi, Yerel Yer numarası: DP291).